fbpx

Sans & Sinn

Anne Stenmoe- Skråblikk på Livet
Tillit- sårbart og sterkt

Tillit- sårbart og sterkt

I vår langstrakte land er den generelle tilliten til våre medborgere høyere enn i resten av Europa. Tillit og graden av den, varierer altså med hvor vi befinner oss, hvem vi er sammen med og erfaringene vi har.

Tillit er vanskelig å oppnå og lett å miste. Det er skjørt og sterkt på samme tid. Det er også en ferskvare. Hvordan oppstår den og kan det å gi andre tillit, skape tillit i oss selv?

Et sjansepill

Tillit er det jeg føler om at andres godhet, ærlighet og dyktighet er til å stole på. Under min veileder-utdannelse lærte jeg at tillit alltid skal være en lyskaster over veiledningssamtalen. For å skape en god samtale, må det være tillit mellom de som skal snakke sammen. Kjenne hverandre og være tro mot seg selv og ikke minst: Vise respekt for den andres ståsted. Stole på at den andre handler for ditt eget beste. Lett og vanskelig, både som profesjonell og som privatperson. Likevel er det grunnmuren i de fleste relasjoner. Hvis jeg ikke har kan stole på deg, vil du heller ikke klare bli godt kjent med meg. Men jeg må ta en sjanse og satse på at du kan ivaretar det jeg leverer til deg. Og motsatt.

Kritisk tillit

I mange land i verden er det stor forskjell mellom rike og fattige. De som har få midler har rett og slett ikke råd til å la sjanser for å få noe gratis, gå ifra seg. Selv om det er straffbart, er de likevel villige til å ta den risikoen. Vestlige turister (meg selv inkludert) ville nok aldri satt fra seg en koffert i et ikke-europeisk land, mens jeg var på toalettet. Muligheten for at den ville forsvinne er så stor, at vi heller hadde holdt igjen, enn å gå en hel ferie i møte uten eiendelene våre. Den kritiske tilliten kommer av fornuft og ikke minst: Erfaring.

Hvis vi hadde sett en annen vestlig turist på samme sted, kunne vi helt sikkert fått oss selv til å spørre om hen kunne passe på kofferten mens vi var på do. Da er tilliten er der, uten at vi kjenner personen. Vi stoler på vedkommende fordi vi kommer fra samme kultur. Tanken på at personen kan være en tyv, streifer oss knapt. Med raskt overslag kommer vi nok frem til at sjansen for i det hele tatt å ha en koffert etter do-besøket, er større med turisten, enn hos den lokale innbygger.

Den som stoler på andre mennesker, tar sjeldnere feil enn den som mistror dem.

Camillo Beso di Cavour

Naturlig tillit

Fra vi kommer til denne verden, er vi avhengige av å ha tillit til andre for å overleve. Vi er født med en evne til å stole på at de vi treffer vil oss vel og ønsker oss godt. Vi har det med oss hele livet. Vi trenger den fordi vi hele tiden opplever nye ting vi må gjøre noe med. Da bruker vi tidligere tillits -erfaringer når logisk tenkning ikke følger på, eller vi husker hva andre har gjort før oss i samme situasjon.

Personlig tillit

De du kjenner godt, har du tillit til, fordi de har følelser, navn og et ansikt. Likevel må du jobbe for å vinne og ha tillit også her. Tillit kan bli borte når noen f.eks er utro, svikter i en viktig situasjon eller gjør noe ulovlig. Man kan få en ny sjanse, men det tar ofte lang tid å bygge opp ny tillit, iallfall hvis det som er gjort, har gått ut over deres følelse av å stole på deg. Glasset er knust og limt sammen igjen. Men det ble ikke like helt og sterkt som før.

Vanskelig å oppnå, lett å miste

«Du kan stole på meg.» Hørt det før? For de fleste innfrir faktisk, men ikke med det de sier. Det er det de gjør som faktisk avgjør om jeg får tillit til denne personen. Og det må bevises flere ganger, før jeg er helt sikker. Det er et risikoprosjekt, jeg kan aldri vite noe sikkert. Jeg må tåle å oppleve den usikkerheten, for å få fordelene som tillit faktisk gir.

De eneste vennene vi kan stole på, er de som aldri ber oss stole på dem.

Tillit er limet som holder verden sammen.

Hvis vi ikke stolte på noen, ville ingen av oss ha et sosialt liv. Da ville vi hatt angst for at andre ville utnytte oss og tjene på det. Heldigvis stoler vi nok på hverandre her i Norge til at vi kan omgås, føle oss trygge og ivaretatt.

Tillit er noe man gjør seg fortjent til. Du skaper den ved å ta den i bruk, vise at du har tillit til andre. Tillit skaper dermed tillit.

For å skape tillit må du bla kommunisere, gjøre som du sier, være ærlig, innrømme feil og avstå fra å være for egoistisk. Du må jobbe og faktisk gjøre deg fortjent til tilliten. Og det klarer du. Trust me!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.