fbpx

Sans & Sinn

Anne Stenmoe- Skråblikk på Livet
Hvorfor er det så vanskelig å forstå?

Hvorfor er det så vanskelig å forstå?

USA. Hele den vestlige verdens storebror. Nærere 326 millioner mennesker fordelt på 50 delstater. En ung nasjon satt sammen av innvandrere fra hele verden. Og nå skal de velge ny president, noe vi i Europa følger med argusøyne. Samtidig som vi rister på hodet over storebroren som tar valg vi ikke forstår.

I andres sko

For å kunne forstå noen, må vi visst ha gått en mil i deres sko. Det har vi ikke. Vi har ikke opplevd at ingen tar vare på oss når vi mister jobben eller å ikke få den beste hjelpen i helsevesenet når vi er syke. I Norge er det et sikkerhetsnett som fanger opp de fleste som faller ned fra livets karusell. Det er stønader å motta og rom et sted i herberget for oss alle sammen.

Amerikanerne er individualister, dvs at de mener at hensynet til et menneskes frihet er viktigere enn hensynet til fellesskapet. Kanskje det er derfor de har godtatt alle de merkelige utspillene fra sin Trumph? Han synes ikke at amerikanerne lenger skal hjelpe hele verden og være storebror. De skal sørge for seg selv. Være mer egoistisk og bake sin egen kake i stedet for å hjelpe alle andre i deres bakeri. Alle skal være sin egen lykkes smed og det er ikke rom til alle i herberget.

Meg og mitt hus

Samtidig er amerikanerne (ifølge seg selv) bedre mennesker om man tror på Gud. Da er man et moralsk menneske med gode verdier. Og da må man kunne forsvare seg selv mot de som vil en vondt. Derfor var det mange som ikke vill ha Hillary inn i det hvite hus. Hun ville ha våpnene bort fra samfunnet fordi hun mente det var farlig. Amerikanerne fryktet at de ikke lenger ville kunne forsvare seg da. Så derfor: Trump. Fordi moralen måtte tilbake til Amerika, sammen med den amerikanske drømmen.

Denne drømmen har forsvunnet. Det har ikke vært så lett å kjempe seg opp og frem i Amerika, som tidligere. Høye skatter og mye innvandring har satt en stopper for det. Det kalles sosialisme. Men i Amerika skal altså ikke alle være like, eller ha de samme mulighetene for å lykkes. Det er det vi i Norge synes er så vanskelig å forstå.

Ser du oss, storebror?

Amerika vil tilbake til start. De vil ikke ha folk som kommer ulovlig inn og ikke bidrar. De vil ikke være storebroren som alltid skal ordne opp for verden. Så faller kanskje det endelige valget på Trump for USA og Biden for verden. Fordi Biden er en bedre Big Brother enn Trump noen gang vil bli. For oss, vel og merke.